Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, mis 5003668, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610035

Κτιριακές Εγκαταστάσεις Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, mis 5003668, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610035

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015
Πρόκειται για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, που λύνουν τοπρόβληματις στέγασης στοπαλαιό κτίριο. Με την ολοκλήρωση του κτιρίου οι νέοι επιστήμονες θα έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υψηλών προδιαγραφών οπού θα πραγματοποιείται αναβαθμισμένου επιπέδου έρευνα και διδασκαλία.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.504.500,12 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα