Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Παράκαμψη Γερακαρίου

Παράκαμψη Γερακαρίου

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Κατασκευή παράκαμψης του επαρχιακού οδικού δικτύου ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ στο βόρειο τμήμα του δημοτικού διαμερίσματος Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς συνολικού μήκους 2.828,95 μ.
Αναλυτικά οι εργασίες:
• Η διαπλάτυνση του ήδη υπάρχοντος οδικού τμήματος σύμφωνα με την
οριζοντιογραφία της μελέτης για την προσαρμογές της παράκαμψης .
• Η νέα χάραξη βόρεια του δημοτικού διαμερίσματος πλάτους 10 μ. , με έρεισμα 1,5
μ. εκατέρωθεν της οδού και επενδεδυμένη τάφρο .
• Η κατασκευή ανισόποεδου κόμβου στην Χ. Θ. 0+520 μαζί με τα έργα εισόδου – εξόδου
• Η κατασκευή πρανών καθώς και η επένδυση αυτών με φυτική γη.
• Η κατασκευή τεχνικών σε θέσεις που προβλέπει η μελέτη του έργου
• Η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου ανάντι , περίπου σε όλο το μήκος του υπό κατασκευή έργου.
• Η κατασκευή επιχωμάτων
• Η κατασκευή υπόβασης και βάσης σε όλο το οδικό μήκος του έργου.
• Η κατασκευή ασφαλτικού σκυροδέματος Α265 πλάτους 10 μ .
• Η σήμανση κάθετη και οριζόντια σε όλο το μήκος του οδικού τμήματος .
• Η κατασκευή στηθαίων ασφαλείας σε ορισμένα τμήματα του έργου .
Παραδοτέα πράξης:
Θα κατασκευασθούν 2,8 χλμ επαρχιακής οδου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.841.733,61 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα