Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Ανέγερση Κτιρίου Στέγασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου (Τοπ. Κοινότητας) Βλοχού, mis398798, 2012ΕΠ00680056

Ανέγερση Κτιρίου Στέγασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου (Τοπ. Κοινότητας) Βλοχού, mis398798, 2012ΕΠ00680056

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015
Το έργο έδωσε λύση στη στέγαση των μαθητών της Τ.Κ. Βλοχού του Δήμου Παλαμά. Το έργο αφορούσε την κατασκευή διώροφου κτιρίου επιφάνειας 1.360 τ.μ. και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 870.297,05 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα