Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς- Μουρεσίου, mis365128, 2011ΕΠ00680030

Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς- Μουρεσίου, mis365128, 2011ΕΠ00680030

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015
Στόχος του έργου αυτούείναι να καλύψει τα εν λόγω σχολεία με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να λειτουργήσουν ολοκληρωμένακαι να εκπληρώσουν το βασικό τους στόχο, που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.172.768,10 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα