Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Εξοπλισμός για τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Εξοπλισμός για τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Παθολογικής, της Ενδοκρινολογικής, της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής και του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 338.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα