Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Περιβαλλοντική Αποκατάσταση -Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ελασσόνας, mis373963, 2012ΕΠ00680025

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση -Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ελασσόνας, mis373963, 2012ΕΠ00680025

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Αναβαθμίστηκαν 2 χώροι συνολικής έκτασης 8 στρεμμάτων, που ήταν τελείως υποβαθμισμένοι. Στόχος της παρέμβασης αυτής ήταννα προασπιστεί το περιβάλλον με τη δημιουργία χώρων αισθητικά ομοιογενών και φιλικών για τους πολίτες.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 547.350,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα