Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Βόρειας Εισόδου της πόλης των Φαρσάλων, mis365145, 2012ΕΠ00680002

Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Βόρειας Εισόδου της πόλης των Φαρσάλων, mis365145, 2012ΕΠ00680002

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Με το έργο αυτό εκτελέστηκαν εργασίες διαμόρφωσης – περιβαλλοντικής αναβάθμισης στη βόρεια είσοδο της πόλεως των Φαρσάλων συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων. Κατασκευάστηκαν υποδομές φωτισμού, άρδευσης και αποχέτευσης, πέτρινες βρύσες, πραγματοποιήθηκαν πλακοστρώσεις, φυτεύσεις και τοποθετήθηκαν νέα κράσπεδα.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 380.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα