Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / ΠΑΑ Υπομέτρο 6.3 ""Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ""

ΠΑΑ Υπομέτρο 6.3 ""Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ""

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ

Σχετικό Υλικό

Περιγραφή Μέγεθος Δημοσίευση
Επικαιροποίηση της αρ. 1652/15-11-2019 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων υπομέτρου 6.3 1441 KB 06/08/2020
Επικαιροποίηση της αρ. 1652/15-11-2019 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων υπομέτρου 6.3 1441 KB 06/08/2020
Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 976 KB 18/11/2019
Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρo 6.3 1075 KB 15/11/2019
6η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 1ης Πρόσκλησης του υπομέτρου 6.3 478 KB 16/10/2019
3η Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογήςτου Υπομέτρου 6.3 1267 KB 07/10/2019
Ορισμός τριμελούς επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση ενστάσεων του υπομέτρου 6.3 457 KB 23/09/2019
5η Τροπ. Πρόσκλησης της αρ.592/23-1-2019 Πρόσκλησης 6.3"Ανάπτυξη μικρών Γεωργικών εκμεταλλευσε 1355 KB 24/06/2019
4η Τροποποίηση της αρ.592/23-1-2019 Πρόσκλησης 6.3«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 490 KB 03/06/2019
3η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης για το υπομέτρο 6.3 483 KB 29/05/2019
Διευκρινίσεις όσον αφορά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 509 KB 07/05/2019
2η Τροποποίηση πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 1711 KB 03/04/2019
2η Τροποποίηση της αρ. 160/9-1-2019 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 865 KB 27/03/2019
1η Τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής του υπομέτρου 6.3 868 KB 12/03/2019
1η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης του υπομέτρου 6.3 622 KB 12/03/2019
«1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, στο Υπομέτρο 6.3 2252 KB 24/01/2019
Καθορισμός Πλαισίου Εφαρμογής του υπομέτρου 6.3"" Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλεύσεων"" 1179 KB 15/01/2019

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα