Εξυπηρέτηση Πολιτών / Τμήμα Εμπορίου - Δελτία Τιμών

Τμήμα Εμπορίου - Δελτία Τιμών

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017
Δελτία Τιμών

Σχετικό Υλικό

Περιγραφή Μέγεθος Δημοσίευση
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.07.2024 137 KB 08/07/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.07.2024 110 KB 08/07/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.07.2024 148 KB 08/07/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.07.2024 137 KB 01/07/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.07.2024 107 KB 01/07/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 02.07.2024 148 KB 01/07/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.06.2024 137 KB 25/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.06.2024 110 KB 25/06/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.06.2024 148 KB 25/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18.06.2024 137 KB 17/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 18.06.2024 110 KB 17/06/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 18.06.2024 149 KB 17/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.06.2024 137 KB 10/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.06.2024 110 KB 10/06/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.06.2024 173 KB 10/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.06.2024 137 KB 03/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.06.2024 109 KB 03/06/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.06.2024 169 KB 03/06/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.05.2024 137 KB 27/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.05.2024 110 KB 27/05/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.05.2024 171 KB 27/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.05.2024 137 KB 20/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.05.2024 108 KB 20/05/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.05.2024 171 KB 20/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 14.05.2024 137 KB 13/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 14.05.2024 107 KB 13/05/2024
ΟΠΩΡΟΧΑΝΙΚΑ 14.05.2024 176 KB 13/05/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 09.05.2024 173 KB 13/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.05.2024 137 KB 08/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.05.2024 110 KB 08/05/2024
ΑΡΝΙ - ΚΑΤΣΙΚΙ 3.05.2024 118 KB 02/05/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.04.2024 137 KB 29/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.04.2024 110 KB 29/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.04.2024 168 KB 29/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.04.2024 137 KB 22/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.04.2024 110 KB 22/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.04.2024 168 KB 22/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.04.2024 137 KB 15/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.04.2024 110 KB 15/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.04.2024 168 KB 15/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.04.2024 137 KB 08/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.04.2024 107 KB 08/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.04.2024 173 KB 08/04/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 02.04.2024 168 KB 03/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.04.2024 138 KB 01/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.04.2024 107 KB 01/04/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.03.2024 139 KB 26/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.03.2024 107 KB 26/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.03.2024 174 KB 26/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.03.2024 167 KB 19/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.03.2024 139 KB 19/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.03.2024 107 KB 19/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 12.03.2024 139 KB 11/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 12.03.2024 107 KB 11/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.03.2024 168 KB 11/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.03.2024 139 KB 04/03/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.03.2024 108 KB 04/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 05.03.2024 168 KB 04/03/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.02.2024 167 KB 27/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.02.2024 108 KB 26/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.02.2024 140 KB 26/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.02.2024 167 KB 26/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.02.2024 108 KB 19/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.02.2024 139 KB 19/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.02.2024 167 KB 19/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.02.2024 138 KB 12/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.02.2024 135 KB 12/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.02.2024 168 KB 12/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 6.02.2024 139 KB 05/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 06.02.2024 171 KB 05/02/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.02.2024 110 KB 05/02/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.01.2024 168 KB 29/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.01.2024 138 KB 29/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.01.2024 109 KB 29/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.01.2024 109 KB 22/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.01.2024 138 KB 22/01/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.01.2023 168 KB 22/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.01.2024 138 KB 15/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.01.2024 109 KB 15/01/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.01.2024 166 KB 15/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.01.2024 108 KB 03/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.01.2024 138 KB 03/01/2024
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.01.2024 166 KB 03/01/2024
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.12.2023 138 KB 21/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.12.2023 109 KB 21/12/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.12.2023 174 KB 21/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.12.2023 138 KB 04/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.12.2023 109 KB 04/12/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 05.12.2023 422 KB 04/12/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.11.2023 138 KB 27/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.11.2023 109 KB 27/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.11.2023 424 KB 27/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 14.11.2023 428 KB 22/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.11.2023 138 KB 20/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.11.2023 109 KB 20/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.11.2023 424 KB 20/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 14.11.2023 138 KB 13/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 14.11.2023 109 KB 13/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.11.2023 138 KB 06/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.11.2023 109 KB 06/11/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.11.2023 421 KB 06/11/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 31.10.2023 109 KB 30/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 31.10.2023 138 KB 30/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 31.10.2023 421 KB 30/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 24.10.2023 138 KB 23/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 24.10.2023 109 KB 23/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 24.10.2023 423 KB 23/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.10.2023 109 KB 16/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.10.2023 138 KB 16/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.10.2023 173 KB 16/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 10.10.2023 173 KB 09/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 10.10.2023 138 KB 09/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 10.10.2023 109 KB 09/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 3.10.2023 138 KB 02/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.10.2023 109 KB 02/10/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.10.2023 173 KB 02/10/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.09.2023 138 KB 25/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.09.2023 109 KB 25/09/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.09.2023 174 KB 25/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.09.2023 138 KB 15/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.09.2023 109 KB 15/09/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.09.2023 174 KB 15/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.09.2023 136 KB 04/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.09.2023 137 KB 04/09/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.09.2023 151 KB 04/09/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 29.08.2023 137 KB 28/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 29.08.2023 137 KB 28/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 29.08.2023 397 KB 28/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.08.2023 72 KB 21/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.08.2023 70 KB 21/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.08.2023 179 KB 21/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.08.2023 73 KB 14/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.08.2023 70 KB 14/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.08.2023 69 KB 14/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 8.08.2023 73 KB 07/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 8.08.2023 70 KB 07/08/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 8.08.2023 69 KB 07/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1.08.2023 73 KB 31/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.08.2023 70 KB 31/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.08.2023 69 KB 31/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.07.2023 73 KB 24/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 25.07.2023 70 KB 24/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 25.07.2023 178 KB 24/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18.07.2023 73 KB 17/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 18.07.2023 70 KB 17/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 18.07.2023 179 KB 17/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.07.2023 72 KB 10/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.07.2023 70 KB 10/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.07.2023 178 KB 10/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.07.2023 73 KB 03/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.07.2023 70 KB 03/07/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.07.2023 179 KB 03/07/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.06.2023 70 KB 26/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.06.2023 73 KB 26/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.06.2022 179 KB 26/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.06.2023 72 KB 19/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.06.2023 70 KB 19/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.06.2023 69 KB 19/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.06.2023 72 KB 12/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.06.2023 69 KB 12/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.06.2023 70 KB 12/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.06.2023 73 KB 06/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.06.2023 70 KB 06/06/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.06.2023 181 KB 06/06/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.05.2023 72 KB 29/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.05.2023 70 KB 29/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.05.2023 179 KB 29/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.05.2023 72 KB 22/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.05.2023 70 KB 22/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.05.2023 179 KB 22/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.05.2023 73 KB 16/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.05.2023 70 KB 16/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.05.2023 69 KB 16/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.05.2023 73 KB 08/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.05.2023 70 KB 08/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 09.05.2023 180 KB 08/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 3.05.2023 72 KB 02/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.05.2023 70 KB 02/05/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 03.05.2023 178 KB 02/05/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.04.2023 73 KB 24/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 25.04.2023 70 KB 24/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 25.04.2023 179 KB 24/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 19.04.2023 73 KB 18/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 19.04.2023 102 KB 18/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 19.04.2023 180 KB 18/04/2023
ΑΡΝΙ - ΚΑΤΣΙΚΙ 12.04.2023 68 KB 12/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.04.2023 73 KB 10/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.04.2023 70 KB 10/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.04.2023 68 KB 10/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.04.2023 72 KB 03/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.04.2023 70 KB 03/04/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.04.2023 180 KB 03/04/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.03.2023 72 KB 27/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.03.2023 70 KB 27/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.03.2023 179 KB 27/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.03.2023 72 KB 20/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.03.2023 70 KB 20/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.03.2023 179 KB 20/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.03.2023 73 KB 14/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.03.2023 70 KB 14/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.03.2023 69 KB 14/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.03.2023 70 KB 06/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.0.3.2023 72 KB 06/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.03.2023 179 KB 06/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.03.2023 73 KB 01/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.03.2023 70 KB 01/03/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 02.03.2023 178 KB 01/03/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.02.2023 73 KB 20/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.02.2023 70 KB 20/02/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.02.2023 179 KB 20/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 14.02.2023 73 KB 13/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 14.02.2023 70 KB 13/02/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 14.02.2023 179 KB 13/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.02.2023 72 KB 06/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.02.2023 70 KB 06/02/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.02.2023 179 KB 06/02/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 31.01.2023 72 KB 30/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 31.01.2023 70 KB 30/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 31.01.2023 68 KB 30/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 24.01.2023 72 KB 23/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 24.01.2023 70 KB 23/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 24.01.2023 179 KB 23/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.01.2023 72 KB 16/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.01.2023 70 KB 16/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.01.2023 69 KB 16/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 10.01.2023 72 KB 09/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 10.01.2023 70 KB 09/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 10.01.2023 68 KB 09/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.01.2023 72 KB 03/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.01.2023 70 KB 03/01/2023
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 4.01.2023 69 KB 03/01/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.12.2022 72 KB 27/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.12.2022 70 KB 27/12/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.12.2022 68 KB 27/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.12.2022 72 KB 19/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.12.2022 69 KB 19/12/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.12.2022 178 KB 19/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.12.2022 72 KB 12/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.12.2022 70 KB 12/12/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.12.2022 179 KB 12/12/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 29.11.2022 72 KB 28/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 29.11.2022 70 KB 28/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 29.11.2022 179 KB 28/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.11.2022 72 KB 21/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.11.2022 69 KB 21/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.11.2022 68 KB 21/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.11.2022 72 KB 14/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.11.2022 70 KB 14/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.11.2022 179 KB 14/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 8.11.2022 72 KB 07/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 8.11.2022 70 KB 07/11/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 08.11.2022 179 KB 07/11/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1.11.2022 72 KB 31/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.11.2022 69 KB 31/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 01.11.2022 178 KB 31/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 18.10.2022 70 KB 25/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.10.2022 72 KB 24/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 25.10.2022 70 KB 24/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 25.10.2022 180 KB 24/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 18.10.2022 179 KB 17/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18.10.2022 72 KB 17/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.10.2022 72 KB 10/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.10.2022 69 KB 10/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.10.2022 179 KB 10/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.10.2022 72 KB 03/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.10.2022 70 KB 03/10/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 4.10.2022 69 KB 03/10/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.09.2022 70 KB 26/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.09.2022 72 KB 26/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.09.2022 70 KB 26/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.09.2022 72 KB 19/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.09.2022 70 KB 19/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.09.2022 69 KB 19/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.09.2022 72 KB 12/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.09.2022 70 KB 12/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.09.2022 70 KB 12/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 6.09.2022 72 KB 05/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.09.2022 70 KB 05/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 6.09.2022 70 KB 05/09/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.08.2022 181 KB 01/09/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.08.2022 72 KB 29/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.08.2022 70 KB 29/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.08.2022 72 KB 22/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.08.2022 70 KB 22/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.08.2022 70 KB 22/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.08.2022 72 KB 16/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.08.2022 69 KB 16/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.08.2022 70 KB 16/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.08.2022 72 KB 08/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.08.2022 70 KB 08/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.08.2022 69 KB 08/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.08.2022 72 KB 01/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.08.2022 70 KB 01/08/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.08.2022 69 KB 01/08/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.07.2022 72 KB 25/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.07.2022 70 KB 25/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.07.2022 69 KB 25/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 19.07.2022 72 KB 18/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 19.07.2022 70 KB 18/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 19.07.2022 180 KB 18/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.07.2022 179 KB 11/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 12.07.2022 72 KB 11/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 12.07.2022 70 KB 11/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.07.2022 72 KB 04/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.07.2022 70 KB 04/07/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.07.2022 69 KB 04/07/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.06.2022 72 KB 27/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.06.2022 70 KB 27/06/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.06.2022 70 KB 27/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.06.2022 72 KB 20/06/2022
ΙΣΧΥΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.06.2022 70 KB 20/06/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.06.2022 179 KB 20/06/2022
Ενημέρωση 54 KB 15/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.06.2022 191 KB 15/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.06.2022 72 KB 14/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.06.2022 70 KB 14/06/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.06.2022 180 KB 14/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14.06.2022 103 KB 14/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.06.2022 103 KB 10/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 9.06.2022 103 KB 09/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 08.06.2022 191 KB 08/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7.06.2022 103 KB 07/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.06.2022 72 KB 06/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.06.2022 70 KB 06/06/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 07.06.2022 179 KB 06/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.06.2022 103 KB 06/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.06.2022 103 KB 03/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.06.2022 191 KB 02/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1.06.2022 103 KB 01/06/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 31.05.2022 191 KB 31/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 31.05.2022 70 KB 30/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 31.05.2022 72 KB 30/05/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 31.05.2022 179 KB 30/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 30.05.2022 103 KB 30/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 27.05.2022 103 KB 27/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 26.05.2022 103 KB 26/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 25.05.2022 103 KB 25/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.05.2022 103 KB 24/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 24.05.2022 72 KB 23/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 24.05.2022 70 KB 23/05/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 24.05.2022 179 KB 23/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 23.05.2022 103 KB 23/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 20.05.2022 191 KB 20/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 19.05.2022 191 KB 19/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.05.2022 191 KB 18/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17.05.2022 191 KB 17/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.05.2022 72 KB 16/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.05.2022 70 KB 16/05/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.05.2022 179 KB 16/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 16.05.2022 103 KB 16/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13.05.2022 191 KB 13/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.05.2022 103 KB 12/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 11.05.2022 190 KB 11/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.05.2022 103 KB 10/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 10.05.2022 70 KB 09/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 10.05.2022 72 KB 09/05/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 10.05.22 179 KB 09/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 9.05.2022 103 KB 09/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 06.05.2022 191 KB 06/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.05.2022 103 KB 05/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4.05.2022 103 KB 04/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 4.05.2022 72 KB 03/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 4.05.2022 70 KB 03/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.05.2022 103 KB 03/05/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.05.2022 179 KB 03/05/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29.04.2022 192 KB 29/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 28.04.2022 192 KB 28/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 27.04.2021 191 KB 27/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.04.2022 70 KB 26/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.04.2022 72 KB 26/04/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.04.2022 179 KB 26/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 26.04.2022 103 KB 26/04/2022
ΤΙΜΗ ΑΡΝΙ - ΚΑΤΣΙΚΙ 21.04.2022 71 KB 21/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 21.04.2022 103 KB 21/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 20.04.2022 103 KB 20/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 19.04.2022 103 KB 19/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 19.04.2022 70 KB 18/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 19.04.2022 73 KB 18/04/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 19.04.2022 179 KB 18/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.04.2022 103 KB 18/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.04.2022 103 KB 15/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14.04.2022 103 KB 14/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13.04.2022 103 KB 13/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.04.2022 103 KB 12/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 12.04.2022 72 KB 11/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 12.04.2022 70 KB 11/04/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.04.2022 68 KB 11/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 11.04.2022 103 KB 11/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.04.2022 103 KB 08/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7.04.2022 103 KB 07/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.04.2022 103 KB 06/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.04.2022 103 KB 05/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.04.2022 72 KB 04/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.04.2022 70 KB 04/04/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.04.2022 69 KB 04/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4.04.2022 103 KB 04/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 01.04.2022 191 KB 01/04/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 31.03.2022 103 KB 31/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 30.03.2022 103 KB 30/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29.03.2022 103 KB 29/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 29.03.2022 70 KB 28/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 29.03.2022 72 KB 28/03/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 29.03.2022 180 KB 28/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 28.03.2022 103 KB 28/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.03.2022 103 KB 24/03/2022
ΚΑΥΣΙΜΑ 23.03.2022 103 KB 23/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 22.03.2022 191 KB 22/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.03.2022 72 KB 21/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.03.2022 70 KB 21/03/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.03.2022 178 KB 21/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 21.03.2022 103 KB 21/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.03.2022 103 KB 18/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17.03.2022 103 KB 17/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 16.03.2022 103 KB 16/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.03.2022 103 KB 15/03/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.03.2022 179 KB 15/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.03.2022 72 KB 14/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.03.2022 70 KB 14/03/2022
Μ.Τ ΛΙΑΝ/Σ ΠΩΛ/Σ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 10.03.2022 929 KB 14/03/2022
ΚΑΥΣΙΜΑ 14.03.2022 103 KB 14/03/2022
Μ.Τ ΛΙΑΝ/Σ ΠΩΛ/Σ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 9.03.2022 1068 KB 11/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.03.2022 72 KB 08/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.03.2022 70 KB 08/03/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 09.03.2021 179 KB 08/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.03.2022 105 KB 08/03/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.03.2022 105 KB 03/03/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 01.03.2022 179 KB 28/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1.03.2022 72 KB 28/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.03.2022 70 KB 28/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 28.02.2022 105 KB 28/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.02.2022 200278 KB 25/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.02.2022 71 KB 21/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.02.2022 69 KB 21/02/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.02.2022 179 KB 21/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 21.02.2022 105 KB 21/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17.02.2022 105 KB 17/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.02.2022 72 KB 14/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.02.2022 70 KB 14/02/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.02.2022 69 KB 14/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14.02.2022 105 KB 14/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.02.2022 198180 KB 10/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 8.02.2022 72 KB 07/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 8.02.2022 70 KB 07/02/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 8.02.2022 69 KB 07/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7.02.2022 105 KB 07/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.02.2022 105 KB 03/02/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1.02.2022 72 KB 31/01/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.02.2022 68 KB 31/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.02.2022 69 KB 31/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 31.01.2022 105 KB 31/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 27.01.2022 105 KB 27/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.01.2022 72 KB 24/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 25.01.2022 70 KB 24/01/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 25.01.2022 68 KB 24/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.01.2022 105 KB 24/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 20.01.2022 105 KB 20/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18.01.2022 72 KB 17/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 18.01.2022 70 KB 17/01/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 18.01.2022 69 KB 17/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17.01.2022 105 KB 17/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13.01.2022 105 KB 13/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.01.2022 72 KB 10/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.01.2022 72 KB 10/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.01.2022 69 KB 10/01/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.01.2022 69 KB 10/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.01.2022 105 KB 10/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.01.2022 105 KB 05/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.01.2022 72 KB 04/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.01.2022 70 KB 04/01/2022
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.01.2022 68 KB 04/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.01.2022 105 KB 03/01/2022
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 30.12.2021 193 KB 30/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.12.2021 72 KB 27/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.12.2021 70 KB 27/12/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.12.2021 69 KB 27/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 27.12.2021 105 KB 27/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 23.12.2021 193 KB 23/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 21.12.2021 72 KB 20/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 21.12.2021 70 KB 20/12/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 21.12.2021 68 KB 20/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 20.12.2021 105 KB 20/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 16.12.2021 105 KB 16/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 14.12.2021 72 KB 13/12/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 14.12.2021 68 KB 13/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 14.12.2021 70 KB 13/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13.12.2021 105 KB 13/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ KΑΥΣΙΜΩΝ 09.12.2021 193 KB 09/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.12.2021 72 KB 06/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.12.2021 70 KB 06/12/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 7.12.2021 68 KB 06/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.12.2021 105 KB 06/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.12.2021 193 KB 02/12/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.11.2021 72 KB 29/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.11.2021 70 KB 29/11/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.11.2021 68 KB 29/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29.11.2021 105 KB 29/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 25.11.2021 105 KB 25/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.11.2021 72 KB 22/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.11.2021 70 KB 22/11/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.11.2021 68 KB 22/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 22.11.2021 105 KB 22/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.11.2021 105 KB 18/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.11.2021 72 KB 15/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.11.2021 70 KB 15/11/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.11.2021 69 KB 15/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.11.2021 105 KB 15/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 11.11.2021 105 KB 11/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.11.2021 72 KB 08/11/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 9.11.2021 69 KB 08/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.11.2021 70 KB 08/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.11.2021 105 KB 08/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4.11.2021 105 KB 04/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.11.2021 72 KB 01/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.11.2021 70 KB 01/11/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 02.11.2021 179 KB 01/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1.11.2021 105 KB 01/11/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 27.10.2021 105 KB 27/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.10.2021 72 KB 25/10/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.10.2021 180 KB 25/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.10.2021 70 KB 25/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 25.10.2021 106 KB 25/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 21.10.2021 105 KB 21/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.10.2021 105 KB 18/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18.10.2021 72 KB 15/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 18.10.2021 70 KB 15/10/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 18.10.2021 180 KB 15/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14.10.2021 193 KB 14/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 11.10.2021 193 KB 11/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 11.10.2021 180 KB 08/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 11.10.2021 183 KB 08/10/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 11.10.2021 179 KB 08/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 06.10.2021 194 KB 06/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 04.10.2021 193 KB 04/10/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 04.10.2021 180 KB 01/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 04.10.2021 181 KB 01/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 04.10.2021 184 KB 01/10/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 30.09.2021 194 KB 30/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 27.09.2021 194 KB 27/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 27.09.2021 73 KB 24/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 27.09.2021 70 KB 24/09/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 27.09.2021 70 KB 24/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 23.09.2021 105 KB 23/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 20.09.2021 105 KB 20/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 20.09.2021 72 KB 17/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 20.09.2021 70 KB 17/09/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 20.09.2021 180 KB 17/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 16.09.2021 194 KB 16/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13.09.2021 105 KB 13/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 13.09.2021 73 KB 10/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 13.09.2021 70 KB 10/09/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 13.09.2021 181 KB 10/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 09.09.2021 194 KB 09/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.09.2021 105 KB 06/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.09.2021 70 KB 03/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 6.09.2021 73 KB 03/09/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 6.09.2021 70 KB 03/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.09.2021 105 KB 02/09/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 30.08.2021 105 KB 30/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 30.08.2021 73 KB 27/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.08.2021 70 KB 27/08/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 30.08.2021 181 KB 27/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 26.08.2021 105 KB 26/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 23.08.2021 105 KB 23/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 23.08.2021 73 KB 20/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 23.08.2021 70 KB 20/08/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 23.08.2021 180 KB 20/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ 19.08.2021 105 KB 19/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 16.08.2021 105 KB 16/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.08.2021 73 KB 13/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.08.2021 70 KB 13/08/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.08.2021 69 KB 13/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.08.2021 105 KB 12/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 9.08.2021 105 KB 09/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 9.08.2021 73 KB 06/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 9.08.2021 70 KB 06/08/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 09.08.2021 179 KB 06/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 5.08.2021 105 KB 05/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.08.2021 194 KB 02/08/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 2.08.2021 72 KB 30/07/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.08.2021 69 KB 30/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.08.2021 70 KB 30/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29.07.2021 194 KB 29/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 26.07.2021 193 KB 26/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.07.2021 73 KB 23/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.07.2021 70 KB 23/07/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.07.2021 70 KB 23/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 22.07.2021 105 KB 22/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 19.07.2021 105 KB 19/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 19.07.2021 69 KB 16/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 19.07.2021 73 KB 16/07/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 19.07.2021 179 KB 16/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.07.2021 193 KB 15/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.07.2021 105 KB 12/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 12.07.2021 72 KB 09/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 12.07.2021 69 KB 09/07/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.07.2021 68 KB 09/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.07.2021 105 KB 08/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 05.07.2021 193 KB 05/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 05.07.2021 181 KB 02/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 05.07.2021 184 KB 02/07/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 05.07.2021 179 KB 02/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 01.07.2021 193 KB 01/07/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 28.06.2021 105 KB 28/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.06.2021 73 KB 25/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.06.2021 70 KB 25/06/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.06.2021 69 KB 25/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.06.2021 193 KB 24/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 22.06.2021 105 KB 22/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.06.2021 72 KB 18/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.06.2021 69 KB 18/06/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.06.2021 69 KB 18/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17.06.2021 105 KB 17/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 14.06.2021 193 KB 14/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 14.06.2021 73 KB 11/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 14.06.2021 70 KB 11/06/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 14.06.2021 69 KB 11/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.06.2021 105 KB 10/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 07.06.2021 193 KB 07/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 7.06.2021 72 KB 04/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 7.06.2021 70 KB 04/06/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 7.06.2021 69 KB 04/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.06.2021 105 KB 03/06/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 31.05.2021 105 KB 31/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 31.05.2021 72 KB 28/05/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 31.05.2021 69 KB 28/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 31.05.2021 70 KB 28/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 27.05.2021 193 KB 27/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.05.2021 105 KB 24/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 24.05.2021 70 KB 21/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 24.05.2021 72 KB 21/05/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 24.05.2021 69 KB 21/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 20.05.2021 198180 KB 20/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17.05.2021 105 KB 17/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 17.05.2021 72 KB 14/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 17.05.2021 70 KB 14/05/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 17.05.2021 179 KB 14/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 13.05.2021 193 KB 13/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29.04.2021 105 KB 13/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10.05.2021 193 KB 10/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 10.05.2021 72 KB 07/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 10.05.2021 69 KB 07/05/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 10.05.2021 69 KB 07/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.05.2021 105 KB 06/05/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 28.04.2021 73 KB 29/04/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.04.2021 69 KB 29/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 28.04.2021 70 KB 29/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 26.04.2021 105 KB 26/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 26.04.2021 73 KB 23/04/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 26.04.2021 69 KB 23/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 26.04.2021 70 KB 23/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 22.04.2021 193 KB 22/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 19.04.2021 105 KB 19/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 19.04.2021 73 KB 16/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 19.04.2021 70 KB 16/04/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 19.04.2021 69 KB 16/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.04.2021 193 KB 15/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 12.04.2021 193 KB 12/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 12.04.2021 72 KB 09/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 12.04.2021 70 KB 09/04/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 12.04.2021 68 KB 09/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.04.2021 105 KB 08/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 05.04.2021 193 KB 05/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 5.04.2021 73 KB 02/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.04.2021 70 KB 02/04/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.04.2021 69 KB 02/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 01.04.2021 193 KB 01/04/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29.03.2021 194 KB 29/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 29.03.2021 73 KB 26/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 29.03.2021 71 KB 26/03/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 29.03.2021 69 KB 26/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.03.2021 193 KB 24/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 22.03.2021 193 KB 22/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.03.2021 70 KB 19/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.03.2021 72 KB 19/03/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.03.2021 179 KB 18/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.03.2021 194 KB 18/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 16.03.2021 105 KB 16/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 16.03.2021 73 KB 12/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 16.03.2021 70 KB 12/03/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 16.03.2021 69 KB 12/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 11.03.2021 193 KB 11/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 08.03.2021 194 KB 08/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 8.03.2021 73 KB 05/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 8.03.2021 71 KB 05/03/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 08.03.2021 179 KB 05/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4.03.2021 105 KB 04/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 01.03.2021 193 KB 01/03/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 01.03.2021 182 KB 26/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 01.03.2021 184 KB 26/02/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 01.03.2021 179 KB 26/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 25.02.2021 193 KB 25/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 22.02.2021 105 KB 22/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 22.02.2021 70 KB 19/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 22.02.2021 72 KB 19/02/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 22.02.2021 179 KB 19/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 18.02.2021 105 KB 18/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 15.02.2021 193 KB 15/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 15.02.2021 184 KB 12/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 15.02.2021 182 KB 12/02/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 15.02.2021 179 KB 12/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 11.02.2021 105 KB 11/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.02.2021 105 KB 08/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 8.02.2021 73 KB 05/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 8.02.2021 70 KB 05/02/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 08.02.2021 179 KB 05/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 4.02.2021 105 KB 04/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 01.02.2021 193 KB 01/02/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.02.2021 70 KB 29/01/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 1.02.2021 72 KB 29/01/2021
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 01.02.2021 178 KB 29/01/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 28.01.2021 194 KB 28/01/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 25.01.2021 105 KB 25/01/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 25.01.2021 73 KB 22/01/2021