Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.47 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.47 Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2020

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα