Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.129 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.129 Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας», Άξονας προτεραιότητας: 3.1 «Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός» με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 18 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 04 Απριλίου 2025 14:00 Προϋπολογισμός: 2.433.460,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα