Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.57 Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.57 Αποκατάσταση λειτουργικότητας αποστραγγιστικής τάφρου Β τάξης ΤΚ Κάμπου, ΠΕ Λάρισας δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ Ταουσάνης

Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 04 Απριλίου 2025 15:00 Προϋπολογισμός: 36.577,59 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα