Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.212 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.212 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ηχόμετρο και βαθμονομητή

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 11:30 Προϋπολογισμός: 2.700,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα