Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.14 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.14 Εγκατάσταση Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Νερού Στα Αντλιοστάσια ΤΟΕΒ ΔΑΜΑΣΙΟΥ.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023 10:30 Προϋπολογισμός: 239.989,60 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα