Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.50 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.50 «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»
 
A/A ΕΣΗΔΗΣ: 191351,1

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 14:30 Προϋπολογισμός: 67.730.320,80 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα