Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.79 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.79 «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Λάρισας για την Εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Λάρισας» Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 191351,1

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 18 Απριλίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 14:30 Προϋπολογισμός: 67.730.320,80 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα