Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.118 Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.118 ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Αποκαταστάσεις λειτουργικότητας αποστραγγιστικής τάφρου ΤΚ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, δικαιοδοσίας ΓΟΕΒ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γ.Ο.Ε.Β.Σ.Ε. Θεσσαλίας - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 15:00 Προϋπολογισμός: 10.505,98 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα