Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.123 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.123 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2_2023 για την πρόσληψη με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 26 ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Λάρισας έτους 2023

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 30 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 15:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα