Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.217 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.217 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2022 - 2023 - 2024» ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΏΝ 2023 - 2024»

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 06 Νοεμβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα