Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.221 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2023.221 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Μ.Σ. προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο:"ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 224157,1 )

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα