Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.127 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.127 Πρόσκληση για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για Κέντρο Ελέγχου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 11:00 Προϋπολογισμός: 37.189,46 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα