Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.146 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.146 Επανάληψη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με Ανοιχτή Δισδικασία Μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 74.186,71 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα