Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.148 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2024.148 H Δ/νση Τεχνικών Έργων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2024».

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 02 Ιουλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 15:00 Προϋπολογισμός: 120.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα