Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.152 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.152 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δαπάνη διαμονής στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων ΠΕΜΣ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 08 Ιουλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 1.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα