Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.153 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.153 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σε δώρα και βραβεία στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης ΠΕΜΣ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 09 Ιουλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 11:00 Προϋπολογισμός: 250,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα