Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.155 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2024.155 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δαπάνη προμήθειας με καπέλα στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης ημερίδας ΠΕΜΣ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 09 Ιουλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 350,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα