Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων θεωρίας Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 

Την   28η & 29η   Ιανουαρίου     2021  ημέρα  Πέμπτη & Παρασκευή αντίστοιχα  και ώρα 15:00 μ.μ:

 

α) Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσης 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου) στην Λάρισα

 

 θα πραγματοποιηθούν  οι εξετάσεις θεωρητικού μέρους    για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας Tτεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων   (Αρχιτεχνιτών - Εργοδηγών –Πιστοποιητικών I - ΙΙ &  παλαιών περιπτώσεων του Κανονισμού  303/2008 Ε.Ε  )  δυνάμει της ΚΥΑ 4260/Β/06-12-2017   σε συνέχεια του Κανονισμού  2015/2067 Ε.Ε

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα