Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κυριακή 07 Μαρτίου 2021
Από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περ. Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι:

 
·        Την  12η  &13η Μαρτίου  2020  ημέρα  Παρασκευή & Σάββατο  αντίστοιχα   στις εγκαταστάσεις:

 
Α) Της Εταιρείας «Οδοασφαλτική Βόλου Κίμων Λιχαδιώτης» που εδρεύει στον Βόλο (Θάση Κάκαβος» 

θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις (Πρακτικού μέρους) απόκτησης επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας των Χειρ. Μηχ/των Έργου 3ης Ειδικότητας,   Β  Ομάδας στα κάτωθι Μηχα/τα έργου:,

 

·        3.1 Βαρέα οχήματα – μηχανήματα μεταφοράς και σειραδοποίησης γαιωδών υλικών, κ.λπ. τύπου CATERPILLAR,BOTTOM?DUMP, COAL?HAULERS, EARTH?WAGON και λοιπών τύπων<.120hp

·        3.3 Μηχανήματα ασφαλτόστρωσης ΦΙΝΙΤΣΕΡ<.120hp

·        3.5 Διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ <.120hp.

 

Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και κατ ΄εφαρμογή των κείμενων διατάξεων,   εν όψει Προγραμματισμένων Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περ. Θεσσαλίας:

Σε κάθε εξεταστική περίοδο θα συμμετέχουν έως Δύο (2) υποψήφιοι ως κάτωθι, ανά προβλεπόμενη, από την νομοθεσία, εξέταση, αυτή της μίας (1)  ώρας, οι οποίοι  θα  ενημερωθούν επιπλέον και τηλεφωνικά ως κάτωθι  για τον ακριβή χρόνο εξέτασης αλλά και της λήψης οδηγιών για την ασφαλή έκβαση των εξετάσεων  από το ως άνω Τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3ης  Ειδικότητας Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

1  ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2  ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3  ΔΑΧΛΥΘΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4  ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 

*Οι υποψήφιοι  κατά την προσέλευσή τους στους χώρους εξέτασης θα πρέπει:

·      να φέρουν Μ.Α.Π,  (παπούτσια ασφαλείας κ.τ.λ),

·      να έχουν  το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας καθώς και,

·      την κατά την νομοθεσία απαιτούμενη  μάσκα προστασίας.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα