Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 – ΠΕ Καρδίτσας

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2021 – ΠΕ Καρδίτσας

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δύο (2) ατόμων, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα