Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, με χαμηλό τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει

Παραχώρηση χρήσης αγροτεμαχίων στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, με χαμηλό τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ανακοινώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 458157/23-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΛΧΑ7ΛΡ-Γ1Υ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Παραχώρηση κατά χρήση με χαμηλό τίμημα κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 περ. α και άρθρο 7 του ν. 4061/2012 διακοσίων εβδομήντα ενός (271) αγροτικών ακινήτων στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας στην Π.Ε. Μαγνησίας», με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι παραχώρησης των τεμαχίων. Με την έκδοση της απόφασης ολοκληρώθηκε η διαδικασία που είχε ξεκινήσει με την από 22-2-2021 ανάρτηση των τεμαχίων στην εφαρμογή μίσθωση γης η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis-menu .

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την τελική σειρά κατάταξης τους ανά τεμάχιο από την εφαρμογή εισερχόμενοι με τους κωδικούς τους οποίους χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης τους.

        Η εκδοθείσα απόφαση και  διάγραμμα των παραχωρούμενων εκτάσεων  επισυνάπτονται στην παρούσα  σε αρχεία μορφής pdf.       

        Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2421352727 και 2421352425.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα