Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Ανέγερση 15ου Γυμνασίου – 15ου Λυκείου Λάρισας, mis328166, 2011ΕΠ00680003

Ανέγερση 15ου Γυμνασίου – 15ου Λυκείου Λάρισας, mis328166, 2011ΕΠ00680003

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο συνολικού εμβαδού 4840,14τμ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.756.283,66 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα