Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου (κωδ. ΟΠΣ 5048309,2019ΕΠ00610064,2019ΕΠ00610065)

Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Περιφερειακή Τρικάλων έως γέφυρα Καραβόπορου (κωδ. ΟΠΣ 5048309,2019ΕΠ00610064,2019ΕΠ00610065)

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023
Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με την με Α.Π. 4721/13-12-2019 (ΑΔΑΩΜΓΟ7ΛΡ-0Β3) Απόφαση ένταξης.
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της Εθνικής Οδού Τρικάλων - Άρτας και συγκεκριμένα του οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο με την Περιφερειακή οδό Τρικάλων έως και τον ισόπεδο
κόμβο προς Δροσερό. Το συνολικό μήκος της αρτηρίας είναι 1,3 χλμ. και του παράπλευρου οδικού δικτύου διπλής κατεύθυνσης (δεξιά και αριστερά της αρτηρίας) 2,35 χλμ., συμπεριλαμβάνονται δε Γέφυρες (αρτηρίας και παράπλευρου) επί του Πηνειού ποταμού. Η περιοχή του έργου βρίσκεται στον Νομό Τρικάλων και αναπτύσσεται με γενική κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά.
Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το κόστος απαλλοτρίωσης και εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.561.370,87 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα