Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Αναπλάσεις περιοχών Δήμου Σκοπέλου 2014ΕΠ00680024, mis 485546

Αναπλάσεις περιοχών Δήμου Σκοπέλου 2014ΕΠ00680024, mis 485546

Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Αναπλάσεις περιοχών Δήμου Σκοπέλου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 232.523,82 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα