Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής, mis295489, 2010ΕΠ00680010

Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής, mis295489, 2010ΕΠ00680010

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015
Το έργο αφορούσε τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων μήκους 6,5 χλμστο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης καθώς και τηπεριβαλλοντική αναβάθμιση της πλατείας Τελωνείου, την ανάπλαση πεζοδρομίων περιοχής Παλαιών, την κατασκευή πεζοδρομίου παραλίας Αλυκών συνολικής έξτασης 15 στρεμμάτων.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.210.950,41 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα