Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξομοιωτή Ακτινοθεραπείας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξομοιωτή Ακτινοθεραπείας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξομοιωτή ακτινοθεραπείας ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ήδη υπάρχοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Το τμήμα ακτινοθεραπείας του ΠΓΝΛ είναι το μοναδικό μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και καλύπτει ανάγκες πληθυσμού που υπερβαίνει αυτόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα