Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Προμήθεια Γ-Camera για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Προμήθεια Γ-Camera για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015
Αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος γ-camera δύο ανιχνευτικών «κεφαλών» για το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. To μηχάνημα αυτό έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει όλα σχεδόν τα όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού παρέχοντας ανεκτίμητα στοιχεία για τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση σημαντικού αριθμού ασθενών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα