Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / SY_CULTour- Πολιτισμός Τουρισμός

SY_CULTour- Πολιτισμός Τουρισμός

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015
Το έργο αφορά πρωτίστως στην καταγραφή και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς της εκάστοτε περιοχής (γαστρονομία, παραδοσιακές φορεσιές, ποιήματα, τραγούδια, χοροί κλπ).
Περιέχει δράσεις για την προώθηση του αγροτουρισμού ως εναλλακτική πηγή εσόδων των κατοίκων των απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών (επιχειρηματικά σεμινάρια προς τους ενδιαφερόμενους αγρότες) με την χρήση ειδικών μοντέλων διοίκησης βασισμένων στην άμεση συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ενισχύεται και η προώθηση του λεγόμενου «Αργού Τουρισμού» (Slow Tourism) ο οποίος αφορά στην παροχή λίγων και ποιοτικών εμπειριών στον πελάτη κατά τις διακοπές του, έτσι ώστε να ζει περισσότερο την κάθε ενασχόληση του και να έχει και την ευκαιρία να επικοινωνεί με τους ντόπιους θεωρώντας ότι έτσι θα είναι πιο ξεκούραστες και αξιομνημόνευτες.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δημιουργηθεί επίσης το επονομαζόμενο Δίκτυο Αργού Τουρισμού Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (SEE Slow Tourism Network) το οποίο θα έχει ως προτεραιότητα τη δικτύωση των εταίρων του προγράμματος με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την πολιτισμική και τουριστική προβολή στις χώρες της Νότιο-ανατολικής Ευρώπη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.400,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα