Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση - Δικαιολογητικά για απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Αίτηση - Δικαιολογητικά για απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία για χορήγηση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του συστήματος ή του δικτύου και εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΕ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα