Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Έκδοση άδειας εγκατάστασης σε κτην. εγκατάσταση - κατηγορίες - δικαιολογητικά

Έκδοση άδειας εγκατάστασης σε κτην. εγκατάσταση - κατηγορίες - δικαιολογητικά

Τρίτη 06 Ιουνίου 2017
Έκδοση άδειας εγκατάστασης σε κτην. εγκατάσταση - κατηγορίες - δικαιολογητικά
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ν.4056/2012)

Σχετικό Υλικό


Πληροφορίες Επικοινωνίας

Γεώργιος Δημόπουλος

g.dimopoulos@thessaly.gov.gr

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα