Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε ερασιτεχνική σχολή χορού

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε ερασιτεχνική σχολή χορού

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας σε ερασιτεχνική σχολή χορού
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα