Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019
Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, τον έλεγχο, την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν άδειες οδήγησης οχημάτων και δικύκλων, καθώς και για θέματα Σχολών εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα