Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.144 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.144 Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας» με τίτλο «αποκαταστάσεις βατότητας, καθαρισμοί ερεισμάτων και λοιπές δράσεις συντήρησης οδικού δικτύου περιφέρειας Θεσσαλίας»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024 14:00 Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα