Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.23 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Εργασίες - προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 33  «Παροχή υπηρεσιών για την διαγράμμιση του οδικού δικτύου Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα