Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.36 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.36 Προμήθεια θραυστού υλικού 3Α Π.Ε. Τρικάλων

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα