Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.83 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2024.83 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εκμετάλλευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Γόμφων»,Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 347783)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 21 Μαΐου 2024 10:00 Προϋπολογισμός: 806.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα