Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.90 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.90 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ [CPV 45232100-3]  A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 179846

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 970.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα