Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.95 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.95 Ενίσχυση αναχωματων λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν κατά τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 λόγω τοου μεσογειακού κυκλώνα "ΙΑΝΟΣ" στα αναχώματα του Πορταϊκού ποταμού αρμοδιότητας Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α 160702)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα