Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.101 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.101 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εργατών αποθήκης δακοκτονίας

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 23:59 Προϋπολογισμός: 5.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα