Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.107 Μίσθωση Ακινήτων - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.107 Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου – ενός
τεμαχίου αναδασμού έτους 1983 του αγροκτήματος Ναμάτων ΠΕ Λάρισας

Μίσθωση Ακινήτων - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 11:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα