Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.125 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.125 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς για τη μεταφορά των προσώπων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση “1st FINA World Cadet (16U) Women΄s Water Polo Championships 2022”

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 04 Αυγούστου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 09 Αυγούστου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 35.599,99 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα